Mura, S., G. Seddaiu, F. Bacchini, P. P. Roggero, and G. F. Greppi. “Advances of Nanotechnology in Agro-Environmental Studies”. Italian Journal of Agronomy, Vol. 8, no. 3, Sept. 2013, p. e18, doi:10.4081/ija.2013.e18.